Centru de Apel: 0725.927.894 | 0268.549.005

Acordul de Membru

Vă rugăm să citiți cu atenție acești termeni de utilizare înainte de a utiliza site-ul nostru.
Se consideră că clienții care utilizează și fac cumpărături pe acest site de cumpărături au acceptat următorii termeni:
Paginile web de pe site-ul nostru și toate paginile legate de acesta sunt disponibile la Romag Tarım Sanayi ve Dıș Ticaret A.Ș. (Compania) și este operată de aceasta. Voi („Utilizatorul”) sunteți de acord că vă supuneți următoarelor condiții în timp ce utilizați toate serviciile oferite pe site: Sunteți de acord că aveți dreptul, autoritatea și capacitatea legală de a semna un contract în conformitate cu legile de care sunteți obligați și că aveți peste 18 ani, că ați citit, înțeles și înțeles acest contract și că sunteți legat de condițiile contractului.

Acest acord impune părților drepturile și obligațiile legate de site-ul contractat și atunci când părțile sunt de acord cu acest acord, acestea declară că vor îndeplini drepturile și obligațiile în întregime, corecte, în timp util și în conformitate cu condițiile solicitate în prezentul acord.

1. RESPONSABILITĂȚI
Compania își rezervă dreptul de a modifica oricând prețurile, produsele și serviciile oferite.
Compania acceptă și se angajează ca membrul să beneficieze de serviciile care fac obiectul contractului, cu excepția defecțiunilor tehnice.
c. Utilizatorul este de acord în prealabil că nu va face inginerul invers în utilizarea site-ului și nici nu va lua nicio altă măsură pentru a găsi sau obține codul sursă, în caz contrar, va fi răspunzător pentru daunele care vor fi suportate de terți și va fi supus unei acțiuni legale și penale.
d.Utilizatorii, în cadrul activităților site-ului, oricărei părți a site-ului sau comunicării, în general, moralitate și adulterare, nelegale, nelegale, 3. Drepturile persoanei sunt dăunătoare, înșelătoare, ofensatoare, obscene, pornografice, dăunând drepturilor personalității, contrar drepturilor de autor, promovând activități ilegale nu va produce sau partaja conținut. În caz contrar, este răspunzător în totalitate de daune și, în acest caz, autoritățile „Site-ului” pot suspenda, încheia aceste conturi și își pot rezerva dreptul de a iniția procedurile legale. Prin urmare, își rezervă dreptul de a partaja cereri de informații din partea autorităților judiciare cu privire la activitatea sau la conturile de utilizatori.
Relațiile membrilor Site-ului unul cu celălalt sau cu terți sunt sub responsabilitatea lor.

2. Drepturi de proprietate intelectuală

2.1. Toate drepturile de proprietate intelectuală proprietate sau neînregistrate, cum ar fi titlul, numele afacerii, marca comercială, brevetul, logo-ul, designul, informațiile și metoda cuprinse în acest Site, aparțin operatorului site-ului și companiei proprietare sau a persoanei în cauză și sunt sub protecția dreptului național și internațional. Vizitarea sau exploatarea serviciilor acestui Site nu acordă niciun drept asupra acestor drepturi de proprietate intelectuală.
2.2. Informațiile conținute pe Site nu pot fi reproduse, publicate, copiate, prezentate și / sau transmise în niciun fel. Întregul sau o parte din Site nu poate fi utilizat fără permisiunea pe un alt site web.

3. Informații confidențiale
3.1. Compania nu va dezvălui informațiile personale transmise de utilizatori către terți. Aceste informații personale; numele persoanei-prenume, adresa, numărul de telefon, telefonul mobil, adresa de e-mail, cum ar fi orice alte informații pentru identificarea utilizatorului, denumite în scurt timp „Informații confidențiale ..

3.2. Utilizator, numai promoție, publicitate, campanie, promovare, anunț și așa mai departe. Compania deține și acceptă să partajeze comunicarea, starea portofoliului și informațiile demografice cu filialele sau companiile afiliate. Aceste informații personale pot fi utilizate pentru a determina profilul clientului în cadrul companiei, pentru a oferi promoții și campanii adecvate profilului clientului și pentru a realiza studii statistice.

3.3. Informațiile confidențiale pot fi dezvăluite autorităților oficiale numai în cazul în care aceste informații sunt solicitate de către autorități în conformitate cu procedura și în cazul în care este obligatoriu să se prezinte autorităților în conformitate cu dispozițiile legislației obligatorii aplicabile.

4. Fără garanții: ACEST ARTICOL ARTICOLUL SE va aplica la EXTENTUL MAXIM PERMIS DE LEGEA APLICABILĂ. SERVICIILE FURNIZATE DE COMPANIE SUNT FURNIZATE „Așa ESTE” ȘI „CĂTRE POSIBILE” ȘI „TOATE GARANȚII IMPLICITE, INCLUSIV, GARANȚII IMPLICITE DE COMERCIALITATE SAU NU FACE Nicio GARANȚIE, PRIVIND JURIDIC SAU ALTĂ.

5. Înregistrare și securitate
Utilizatorul trebuie să furnizeze informații de înregistrare exacte, complete și actualizate. În caz contrar, se va considera că acest Acord a fost încălcat și contul poate fi închis fără notificare prealabilă.
Utilizatorul este responsabil pentru parola și securitatea contului pe site și pe site-urile terților. În caz contrar, Compania nu va fi făcută responsabilă pentru pierderi de date și încălcări de securitate sau deteriorarea hardware-ului și dispozitivelor.

6. Forța Majurării

Nu se află sub controlul părților; catastrofe naturale, incendii, explozii, războaie civile, războaie, revolte, mișcări populare, declarație de mobilizare, greve, blocaje și epidemii, întreruperi de infrastructură și internet, întreruperi de energie (denumite împreună „Forța Majeure”). În cazul în care obligațiile devin neexecutabile de către părți, părțile nu vor fi responsabile pentru aceasta, iar drepturile și obligațiile părților care decurg din prezentul acord vor fi suspendate.

7. Integritatea și aplicabilitatea acordului

Dacă unul dintre acești termeni contractuali devine parțial sau complet nul, restul contractului rămâne valabil.

8. Modificări ale contractului

Compania poate, în orice moment, să modifice serviciile oferite pe site și condițiile prezentului acord în întregime sau parțial. Modificările vor intra în vigoare de la data publicării pe site. Este responsabilitatea Utilizatorului să urmeze modificările. Continuând să beneficieze de serviciile oferite, se consideră că utilizatorul a acceptat aceste modificări.

9. Notificare
Toate notificările trimise părților la prezentul acord se fac prin intermediul adresei de poștă cunoscută a companiei și a adresei de e-mail specificate de utilizator pe formularul de membru. Utilizatorul este de acord că adresa specificată în calitatea sa de membru este o adresă de notificare valabilă și că va notifica în scris celeilalte părți în termen de 5 zile de la orice modificare, în caz contrar, notificările făcute la această adresă vor fi considerate valide.

10. Acord de probă
Cărțile, înregistrările și documentele părților, precum și înregistrările computerizate și înregistrările de fax vor fi acceptate ca dovezi în conformitate cu Legea procedurii civile nr. 6100, iar utilizatorul este de acord că nu vor face obiecțiuni la aceste înregistrări.

11. Soluționarea litigiilor
Instanțele de judecată din Istanbul (Central) și birourile de executare sunt autorizate să soluționeze orice litigiu care rezultă din aplicarea sau interpretarea prezentului acord.