Centru de Apel: 0725.927.894 | 0268.549.005

Politica Confidentialitate

AGROSEZCOM S.R.L. cunoaște importanța datelor dvs. și se angajează să protejeze confidențialitatea și securitatea acestora. De aceea, este important pentru noi să vă furnizăm într-o manieră integrată și practică informațiile legate de prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal în calitate de personae vizate (utilizatori ai Site-ului www.agrosez.com, clienți, potențiali clienți, consumatori, potențiali consumatori) în cadrul prezentei POLITICI DE PRELUCRARE A DATELOR CU CARACTER PERSONAL, aplicabile pentru scopurile listate mai jos.

Această Politică are aplicabilitate asupra tuturor dispozitivelor utilizate în scopul accesării Site-ului www.agrosez.com, dispozitive de tip smartphone, tabletă, desktop, laptop. În cazul în care nu sunteți de acord cu termenii și condițiile legate de utilizarea acestora (expuse în acest document din punct de vedere al protecției datelor cu caracter personal dar și în documentele Condițiile Generale, Politica de Confidențialitate din punct de vedere al informațiilor confidențiale, drepturi de autor, etc.), vă rugăm să nu utilizați Site-ul www.agrosez.com .

Considerăm asigurarea dreptului la protecția datelor cu caracter personal ca un angajament fundamental AGROSEZ COM S.R.L., prin urmare vom dedica toate resursele și eforturile necesare pentru a prelucra datele dumneavoastră în deplină concordanță cu Regulamentul (UE) 2016/679 (“Regulamentul general privind protecția datelor” sau “GDPR”), precum și cu orice altă legislație aplicabilă în România. Întrucât unul dintre principiile esențiale ale acestui cadru legal îl reprezintă transparența, am pregătit aceast document prin care dorim să vă informăm despre modul în care colectăm, utilizăm, transferăm și protejăm datele dvs cu caracter personal atunci când interacționați cu noi în legătură cu produsele și serviciile AGROSEZ COM S.R.L., inclusive prin site-ul nostrum www.agrosez.com  .

Prin bifarea faptului că sunteți de acord cu Condițiile Generale și Politica de prelucrare a datelor cu caracter pesonal sau, după caz, prin continuarea utilizării site-ului și serviciilor noastre ulterior parcurgerii acestei Politici, sunteți de acord cu această Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal.

Scopurile pentru care colectăm și prelucrăm datele dvs. cu caracter personal

AGROSEZ COM S.R.L. colectează și prelucrează datele dvs. cu caracter personal pentru următoarele scopuri de prelucrare:

 •   Administrarea, îmbunătățirea și realizarea produselor și serviciilor furnizate de site-ul www.agrosez.com 
 •   Activități comerciale de vânzări produse și servicii, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări de produse și servicii pe site-ul www.agrosez.com , administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață, statistică.
 •   Reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a produselor si serviciilor AGROSEZ COM S.R.L. , desfăsurarea campaniilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor de servicii și comportamentului consumatorului.
 •   Activități de post-vânzări, cuprinzând relații cu clienții, informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea produselor si serviciilor oferite (inclusive evaluarea produselor si serviciilor pe site-ul www.agrosez.com ), îmbunătățirea calității serviciilor de reparații și întreținere a produselor comercializate prin activitatea desfășurată în cadrul AGROSEZ COM; efectuarea intervenției de service, înlocuirii de produse.
 •   În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare.
 1.                  Categoriile de date cu caracter personal pe care le prelucrăm. Pentru realizarea scopurilor de mai sus prelucrăm următoarele categorii de date cu caracter personal:
 •   Pentru administrarea, îmbunătățirea și realizarea serviciilor furnizate de site-ul www.agrosez.com :
  – nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), e-mail, numar telefon, informații tehnice cu privire la dispozitivul vizitatorului – locația acestuia, adresa IP, tipul de echipament hardware, informații în legătura cu intervalul orar precum și data la care a fost folosit site-ul www.agrosez.com, alte informații care rezultă din folosirea aplicațiilor de tip Cookies;
 •   Pentru mai multe informații legate de cookie-uri, vă rugăm consultați Politica privind utilizarea cookie-urilor disponibilă în site-ul www.agrosez.com.
 •   Pentru activități comerciale de vânzări de produse si servicii, cuprinzând realizare, administrare și dezvoltare vânzări, inclusive vânzări online pe site-ul www.agrosez.com, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață, statistică:
  – nume, prenume, adresa (domiciliu/reședința), e-mail, adrese de livrare, numar telefon.
 •   Pentru reclamă, marketing și publicitate, activități de promovare a serviciilorAGROSEZ COM, desfășurarea companiilor promoționale, transmiterea de newslettere (buletine informative), de urmărire și monitorizare a vânzărilor și comportamentului consumatorului.
 •   Pentru activități de post-vânzări, cuprinzând servicii de relații cu clienții, informarea utilizatorilor/ clienților privind evaluarea produselor si serviciilor oferiteAGROSEZ COM, îmbunătățirea calității serviciilor:

– nume și prenume, data și locul nașterii, telefon/fax, e-mail, adresa (domiciliu/reședința), voce, obișnuințe/preferințe/comportament, alte date care rezultă din evaluarea produselor de către clienți.

 •   În scop probatoriu în legătura cu activitățile de mai sus și de arhivare: stocarea de date cu caracter personal menționate la scopurile de mai sus în vederea menținerii evidențelor legate de activitățile desfășurate, pentru protejarea drepturilor în justiție și exercitarea altor drepturi conform legii și contractelor încheiate, îndeplinirea eventualelor cerințe de arhivare, în acord cu dispozițiile legale.

Datele cu caracter personal care beneficiază de un regim special de protecție cum ar fi codul numeric personal, seria și numărul actului de identitate, vor fi colectate și prelucrate în condiții limitative și în concordanță cu dispozițiile legale pentru asigurarea respectării regulilor aplicabile în domeniul protecției datelor cu privire la acestea. Furnizarea datelor cu caracter personal este necesară pentru ca AGROSEZ COM să realizeze activitățile listate conform celor de mai sus. Un refuz din partea dvs. de a ne furniza aceste date ar putea atrage imposibilitatea din partea AGROSEZ COM de a vă furniza respectivele produse si servicii, informații, de a răspunde solicitărilor dvs. sau de a realize orice alte activități dintre cele listate mai sus.

 1.                  Cui dezvăluim datele dvs. cu caracter personal
 •      În vederea realizării unuia sau mai multor scopuri din cele menționate mai sus, AGROSEZ COM poate dezvălui datele dumneavoastră cu caracter personal următoarelor categorii de destinatari:

– partenerilor contractuali ai AGROSEZ COM(cum este cazul companiilor cu care AGROSEZ COM se află în relații de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidențialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranță și că furnizarea acestor informații personale se face conform legislației în vigoare si doar pentru indeplinirea rolului pentru care au fost furnizate in primul rand),

– furnizori de servicii (de marketing, de transport, servicii de plată / AGROSEZ COMr  sau alte servicii), inclusive entități care asistă AGROSEZ COM în prelucrarea de date în calitate de împuterniciți, asiguratori, autorități publice (Parchet, Poliție, instanțele judecătorești și altor organe abilitate ale statului), în baza și în limitele prevederilor legale și ca urmare a unor cereri expres formulate, altor companii din același grup cu AGROSEZ COM precum și dvs. ca persoană vizată în contextual exercitării dreptului dvs. de acces.

Datele înregistrate de AGROSEZ COM S.R.L., nu se vând către terți și sunt folosite doar în scopul realizarii comenzilor de produse si servicii, oferirea de informatii cu privire la stadiul comenzilor, despre produsele companiei si pentru îmbunătățiea serviciilor noastre.

 1.                  Prin citirea prezentei Politici ați luat la cunoștință faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv:
 •                     de a fi informați cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal, conform legii;
 •                     de acces la datele dvs. cu caracter personal;
 •                     de intervenție asupra datelor dvs. cu caracter personal;
 •                     de a nu fi supus unei decizii individuale cu caracter automat;
 •                     de a vă opune prelucrării datelor personale care vă privesc și să solicit ați rectificarea, actualizarea ori ștergerea datelor în condițiile legii-în cazul datelor cu caracter personal prelucrate pentru scopuri de marketing direct, acest drept poate fi exercitat oricând, în mod gratuity și fără justificare;
 •                     de a vă adresa justiției în cazul în care s-au constatat încălcări ale legislației în materie.

 

Vă puteți exercita aceste drepturi trimițând un e-mail către AGROSEZ COM prin accesarea formularului de contact la adresa;” https://agrosez.com/ro/bize-ulasin/“ sau ne puteți scrie la următoarea adresă: Brasov, str. Bazaltului 11, sau de e-mail info@agrosez.com

Puteți să vă opuneți oricând și fără justificare, prelucrării datelor dumneavoastră cu caracter personal în scop orice scop, prin trasmiterea către AGROSEZ COM(prin accesarea formularului de contact la adresa ” https://agrosez.com/ro/bize-ulasin/ “ sau la adresa: Brasov, str. Bazaltului 11, sau de e-mail info@agrosez.com), a unei solicitări scrise, datate și semnate în acest sens.

În acest caz, solicitarea dumnevoastra va fi înaintată către departamentul specializat al AGROSEZ COM; este posibil să primiți un mesaj prin care se confirm că opțiunea dumneavoastră a fost notată, precum și orice alte informații necesare, după caz.

 1.                  Prevederi speciale legate de minori

AGROSEZ COM nu urmărește în activitățile sale de prelucrare de date, prelucrarea datelor cu caracter personal ale minorilor. O atenție deosebită se acordă pentru a se asigura că orice prelucrare a datelor cu caracter personal ale minorilor se realizează în conformitate cu cerințele legale și în cazuri strict determinate.

AGROSEZ COM nu realizează activități promoționale de marketing direct față de minori.Minorilor care nu au împlinit vârsta de 18 ani nu li se permite solicitarea de servicii sau orice comunicații pe site-ul AGROSEZ COM ori participarea la concursuri sau campanii ale AGROSEZ COM, decât dacă aceasta se realizează în numele minorului de către reprezentantul legal sau tutorele minorului în cauză, conform legii.

Minorii care au implinit vârsta de 18 ani pot achiziționa produse sau servicii și solicita și primi comunicații de la AGROSEZ COM, numai dacă au acordul reprezentantului sau tutorelui legal, conform legii.

De asemenea, orice persoană care ne furnizează datele personale prin intermediul site-ului sau alte aplicații sau dispositive acoperite de această Politică garantează că este major, respectiv are capacitate deplină de exercițiu. Oricec olectare sau prelucrare de date cu caracter personal ale minorilor se va realize numai în condițiile legii, și având în vedere cele de mai sus.

 1.                  Durata prelucrării datelor

Va fi determinată în general de momentul exercitării dreptului dumneavoastră la opoziție, înconditiile art. 15 alin. 2 din Legea nr. 677/2001. De asemenea, AGROSEZ COM poate stoca datele cu caracter personal pe o astfel de durată mai îndelungată, în scop probatoriu și de arhivare.

Totodată, stocarea datelor personale pentru o perioadă mai îndelungată de timp se poate realize pentru realizarea de statistici, îmbunătățirea serviciilor, administrarea conturilor clienților, cercetare / studii de piață.

 1.                  Alte informații

Văr ugăm să verificați la fiecare utilizare a website-ului nostrum prezenta Politică de prelucrare a datelor cu caracter personal pentru a fi tot timpul informați în legătura cu aceasta. Dacă credeți că datele dvs. personale au fost utilizate în mod abuziv, aveți dreptul să depuneți o plângere la autoritatea de supraveghere cu privire la prelucrarea datelor dvs. cu caracter personal. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecțiad atelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal, B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania, E-mail:anspdcp@dataprotection.roTelefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

Fără a vă afecta dreptul dvs de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil, și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.