Centru de Apel: 0725.927.894 | 0268.549.005

Prelucrarea Datelor cu Caracter Personal

AGROSEZ COM S.R.L. , persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Brașov, str. Busuiocului nr. 8, ap. 2, având număr de ordine în Registrul Comerțului J08/2962/2004, cod unic de înregistrare fiscală RO17036734, cont IBAN: RO30 BTRL RONC RT05 4400 1501 , Banca Transilvania Brasov , denumită în cele ce urmează “Vânzătorul/ AGROSEZ COM S.R.L.” , în calitate de operator de date cu caracter personal, dorim să vă informăm cu privire la modul în care prelucrăm datele cu caracter personal în contextual activității desfășurate de AGROSEZ COM, precum și cu privire la drepturile pe care le aveți în calitate de Cumpărător, începând cu 25 mai 2018 (data aplicării GDPR).

Ce categorii de date  prelucrăm?

După caz, AGROSEZ COM prelucrează următoarele categorii de date cu caracter personal:

În general, colectăm datele dvs. cu caracter personal direct de la dumneavoastră, astfel încât aveți controlul asupra tipului de informație pe care ne-o oferiți. Cu titlul de exemplu, primim informații de la dvs. astfel:

 •          Când vă creați un cont pe site-ul  www.agrosez.comne transmiteți: adresa de e-mail, numele și prenumele, adresa de livrare;
 •          În cadrul paginii dvs. personale (Contul meu) din platform site-ului  www.agrosez.com aveți posibilitatea să adăugați informații suplimentare, precum: număr telefon mobil, număr telefon fix,adrese de livrare, adresa alternativa de e-mail, datele cardului bancar etc.;
 •          Când plasați o comandă, ne furnizați informații precum: produsul dorit, numele si prenumele, adresa de livrare, detalii de facturare, metoda de plată, număr de telefon, datele cardului bancar etc.

Putem, de asemenea, să colectăm și să prelucrăm ulterior anumite informații cu privire la comportamentul dvs în timpul vizitării site-ului nostru web www.agrosez.com, pentru a vă personalize experiența online și a vă pune la dispoziție oferte adaptate profilului dvs. Vă invităm să aflați mai multe detalii în acest sens prin consultarea secțiunii privitoare la scopurile prelucrării de mai jos.

Pe site-ul nostrum www.agrosez.com ,putem stoca și colecta informații in cookie-uri și tehnologii similare, conform Politicii de cookie-uri.

Nu colectăm și nu prelucrăm în alt mod date sensibile, incluse de Regulamentul general privind protecția datelor în categorii speciale de date cu caracter personal. De asemenea, nu dorim să colectăm sau să prelucrăm date ale minorilor care nu au împlinit varsta de 18 ani.

Care sunt scopurile prelucrării datelor?

Vom utilize datele dvs. cu caracter personal în următoarele scopuri:

 •          Pentru prestarea serviciilor AGROSEZ COM în beneficiul dvs.Acest scop general poate include, după caz, următoarele:

-        Crearea și administrarea contului în cadrul platformei www.agrosez.com;

-        Prelucrarea comenzilor, inclusive preluarea, validarea, expedierea și facturarea acestora;

-        Soluționarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile sau serviciile achiziționate;

-        Returnarea produselor conform prevederilor legale;

-        Rambursarea contravalorii  produselor conform prevederilor legale;

-        Acordarea de finanțare, în colaborare cu partenerii noștri;

Prelucrarea datelor dvs. pentru aceste scopuri este în cele mai multe cazuri necesară pentru încheierea și executarea unui accord întreAGROSEZ COM șidvs. De asemenea, anumite prelucrări subsumate acestor scopuri sunt impuse de legislația aplicabilă, inclusive legislația fiscal și contabilă.

 •          Pentru îmbunătățirea serviciilor noastre

Ne dorim în permanență să vă oferim cea mai bună experiență de cumpărare online. Pentru aceasta, putem colecta și utiliza anumite informații în legătură cu comportamentul dvs. de Cumpărăror, vă putem invita să completați chestionare de satisfacție subsecvent finalizării unei comenzi sau putem desfășura, direct sau cu ajutorul unor parteneri, studii și cercetări de piață, telefonic. Ne întemeiem aceste activități pe interesul nostru legitim de a desfășura activități comerciale, având întotdeauna grijă ca drepturile și libertățile dvs. fundamentale să nu fie afectate.

 •          Pentru marketing;
 •          Pentru apărarea intereselor noastre legitime.

Pot exista situații în care vom folosi sau transmite informații pentru a ne proteja drepturile și activitatea comercială. Acestea pot include:

-        Măsuri de protecție a site-ului web și a utilizatorilor platformei www.agrosez.comfață de atacuri cibernetice:

-        Măsuri de prevenire și detectare a tentativelor de fraudare, inclusive transmiterea unor informații către autoritățile publice competente;

-        Măsuri de gestionare a diverselor altor riscuri.

Temeiul general al acestor tipuri de prelucrări este interesul nostru legitim de a ne apăra activitatea comercială, fiind înțeles că ne asigurăm că toate măsurile pe care le luăm garantează un echilibru între interesele noastre și drepturile și libertățile dvs. fundamentale.

De asemenea, în anumite cazuri ne întemeiem prelucrarea pe dispoziții legale  cum ar fi obligația de a asigura paza bunurilor și valorilor prevăzută de legislatia aplicabila in aceasta materie. 

Cât timp păstrăm datele dvs. cu caracter personal?

Ca regulă generală, vom stoca datele dvs. cu caracter personal câ ttimp aveți un cont în platform www.agrosez.com. Putețis ă ne solicitați oricând ștergerea anumitor informații sau închiderea contului și vom da curs acestor solicitări, sub rezerva păstrării anumitor informații inclusiv ulterior închiderii contului, în situațiile în care legislația aplicabilă  sau interesele noastre legitime o impun.

Cui transmitem datele dvs. cu caracter personal?

După caz, putem transmite sau oferi acces la anumite date cu caracter personal ale dvs. următoarelo rcategorii de destinatari:

 •          furnizorilor de servicii de curierat;
 •          furnizorilor de servicii de plată/bancare;
 •          furnizorilor de servicii de marketing ;
 •          furnizorilor de servicii de cercetare de piață;
 •          societăților de asigurare;
 •          furnizorilor de servicii IT;
 •          altor societăți cu care putem dezvolta programe comune de ofertare pe piață a bunurilor si serviciilor noastre.

În cazul în care ne revine o obligație legală sau dacă este necesar pentru a ne apăra un interes legitim, putem de asemenea divulga anumite date cu caracter personal unor autorități publice.

Ne asigurăm că accesul la datele dvs. de către terții ,personae juridice de drept privat se realizeaza în conformitate cu prevederile legale privind protecția datelor si confidențialitate a informațiilor, în baza unor contracte încheiate cu aceștia.

Reamintim faptul ca puteti contacta in orice moment Responsabilul AGROSEZ COM cu protecția datelor prin transmiterea solicitarii dvs prin oricare dintre urmatoarele modalitati:

– prin e-mail la adresa:  www.agrosez.com

 sau

– telefonic: 0725.927.894 – cu mentiunea în atenția ResponsabiluluiAGROSEZ COM cu protecția datelor.