Centru de Apel: 0725.927.894 | 0268.549.005

Termeni şi Conditii

Înainte de a face o comandă vărugăm să citiți cu atenție secțiunea”Termeni și condiții online”, denumite în cele ce urmează, în integralitatea lor “Documentul”.Folosirea acestui website: www.agrosez.com, crearea unui Cont pe Site și/sau realizarea de Comenzi online semnifică acceptul dvs. în ceea ce privește Termenii și condițiile online menționate mai jos.

Secțiunea Termeni și condiții online sunt valabile exclusiv pentru achizitionare,  denumite în cele ce urmează “Produse” si “Servicii”, afisate pe Site-ul www.agrosez.com și comercializate online.

     Vânzătorul – AGROSEZ COM S.R.L. , persoană juridică de naționalitate română, având sediul social în Brașov, str. Busuiocului nr. 8, ap. 2 , având număr de ordineînRegistrulComerțului J08/2962/2004, cod unic de înregistrare fiscală RO17036734, cont IBAN:RO30 BTRL RONC RT05 4400 1501, Banca Transilvania Brasov , denumita în cele ce urmează “Vânzătorul/ AGROSEZ COM S.R.L.”.

     Utilizator – orice persoană fizică care are vârsta de majora tîmplinită sau persoană juridică, legal constituită, înregistrata pe site-ul - www.agrosez.com, direct, sau prin reprezentanții săi legali, care, prin finalizarea procesului de creare a Contului, și-a dat acordul cu privire la clauzele specifice Site-ului www.agrosez.com din secțiunea Termeni și condiții online.

     Cumpărător/Client – poate fi orice persoană fizică care are vârsta de majorat împlinită sau persoană juridică sau orice entitate juridică, legal constituită, care își face un Cont în Site-ul www.agrosez.com, care are sau obține acces la Conținut, prin orice mijloc de comunicare pus la dispoziție de cătreVânzător (electronic, telefonic etc.), în baza creării unui Cont și/sau în baza unui acord de utilizare existent între Vânzător și Cumpărător și care, acceptând Termenii și condițiile online, efectuează o comandă validă pe Site-ul www.agrosez.com (inițiază, completează și finalizează Comanda). Înainte de a fi Cumpărător/Client, orice persoană fizică, persoană juridică sau orice entitate juridică care își face un Cont în Site-ul www.agrosez.com, devine mai întâi Utilizator.

            Cont – secțiunea din Site-ul www.agrosez.comformat dintr-o adresă de e-mail și o parolă care permite Utilizatorului/ Cumpărătorului transmiterea Comenzii și care conține informații despre Client/Cumpărător și istoricul Cumpărătorului în Site-ulwww.agrosez.com(Comenzi, facturi, garanții ,Produse etc.). Utilizatorul este responsabil și se va asigura ca toate informațiile introduse la crearea Contului sunt corecte, complete și actualizate.

            Coș/Coșul meu – secțiune din Cont care permite Utilizatorului/Cumpărătorului, să adauge Produse și/sau Servicii pe care dorește să le achiziționeze la momentul adăugării sau la un moment ulterior; în cazul în care Produsele și/sau Serviciile nu sunt achiziționate la momentul adaugării prin efectuarea Comenzii, Utilizatorul/Cumpărătorul va beneficia de serviciul oferit de către Vânzător de urmărire a Produselor și/sau Serviciilor prin primirea de Comunicări comerciale din partea acestuia.

 

 

 

            Facturare – Plată

            Prețurile Produselor și Serviciilor afisate în cadrul Site-ul www.agrosez.comsunt in lei (RON) și includ T.V.A. conform legislației învigoare. Prețul produselor este evidentiat separat de prețul Serviciilor. Facturarea produselor și/sau Serviciilor achizitionate se face folosind informațiile furnizate de Cumpărător în formularul destinat în acest sens, care se găsește pe Site. AGROSEZ COM ,nu răspunde de corectitudinea informațiilor furnizate de Cumpărător pentru factură.

            Prețul, modalitatea de plată, termenul de plată, termenul de livrare sunt specificate în fiecare Comandă. Vânzătorul va emite către Cumpărător o factură pentru Produsele și/sau Serviciile livrate, obligația Cumpărătorului fiind să furnizeze toate informațiile necesare emiterii facturii conform cu legislația în vigoare.

     Vânzătorul va transmite Cumpărătorului facture aferentă Comenzii ce conține Produse și/sau Servicii vândute de Vânzător, precum şi pentru orice alte plăți aferente Comenzii, exclusive în format electronic, prin adăugarea facturii în Contul Cumpărătorului sau prin posta electronică, la adresa de e-mail menționată de Cumpărător în Contul său.

            Pentru o corectă comunicare a facturii aferente Comenzii, Cumpărătorului îi revin obligațiile de a-si actualizea ori de câte ori este cazul, datele din Cont și de a le comunica prin e-mail Vânzătorului și de a accesa informațiile și documentele aferente fiecărei Comenzi, existente în Cont.

            Prin această modalitate de comunicare, Cumpărătorul, accesând Contul sau e-mail-ul furnizat la deschiderea Contului, va deține o evidență a facturilor emise de Vânzător, putându-le salva și arhiva la rândul său în orice moment și în orice modalitate dorește.

Prin trimiterea Comenzii, Cumpărătorul își exprimă acordul să primească facturile în format electronic, prin adăugarea acestora de către Vânzătorul în Cont, la adresa de e-mail menționată în Contul său.În cazul în care aceste informații sunt indisponibile mai mult de 48 (patruzecișiopt) de ore în Cont sau în email-ul furnizat, vă rugăm să ne sesizați acest aspect pe adresa de e-mail: agrosez@agrosez.ro

            Datele cardului de plată ale Clientului/ Cumpărătorului, nu vor fi accesibile pentru Vânzător și nici nu vor fi stocate de către de Vânzător sau de către procesatorul de plăți integrat în Site-ul www.agrosez.com, ci doar de către instituția de autorizare a Tranzacției (de exemplu AGROSEZ COM S.R.L.) sau o altă entitate autorizată să presteze servicii de stocare date de identificare a cardului, cu respectarea dispozițiilor incidente în domeniul stocării datelor, despre a cărei identitate Clientul/ Cumpărătorul va fi informat, anterior introducerii datelor.

     Entitatea autorizata să presteze servicii de stocare a datelor de card este AGROSEZ COM S.R.L (utilizat de Vânzător în procesul de vânzări online) și care gestionează funcționarea acestuia.

       Cumpărătorul/Clientul va avea la dispoziție mai multe modalități de plată, descrise mai jos:

  •          plată online cu cardul  în contul Vânzătorului, indicat pe Site-ul www.agrosez.com;
  •          plată prin virament cu Ordin de Plată în contul Vânzătorului, indicat pe Site www.agrosez.com;
  •          plată ramburs efectuată către reprezentantul Firmei de Curierat care va livra Produsul sau Poșta Română;
  •          plată direct către reprezentatul Vânzătorului care va livra Produsul;

            În cazul optării pentru plata prețului Produsului prin virament, cu Ordin de Plată, vă rugăm sa indicați în mod expres numărul Comenzii (facturii proforma) în cadrul Ordinului de Plată, pentru o mai eficientă gestionare a plăților de către Vânzător.

ATENȚIE: Prin excepție la cele menționate mai sus, în cazul efectuării unei comenzi pentru un produs care are ca status: La Comandă, sau a unei comenzi mixte care cuprinde cel puțin un bun care are ca status: La Comandă, Vânzătorul poate decide să ofere Cumpărătorului/Clientului ca și opțiune de plată exclusiv plata online cu cardul în contul Vânzătorului, Cumpărătorul/Clientul nebeficiind în acest caz și de celelalte opțiuni de plată menționate mai sus. Modalitățile de plată premise vor putea fi vizualizate la momentul finalizarii comenzii.

            În cazul optării de către Client pentru efectuarea plății prin sistemul de plata online sau prin virament, cu Ordin de Plată, în vederea achiziționării oricărui Produs ori Serviciu de pe site-ul www.agrosez.com, Vânzătorul nu va livra Produsul achizitionat/comandat de pe Site www.agrosez.com, până când Prețul Produsului și/sau Serviciilor nu intră contul Vânzătorului.

            În situația în care Prețul Produsului și/sau Serviciilor nu intră în Contul Vânzătorului în termen de 15 zile calendaristice de la data efectuarii Comenzii, Comanda va fi anulată și se considera a nu fi existat, Vânzătorul fiind exonerat de orice răspundere, de orice natură fațîa de Client.

            Pentru motive de securitate a Tranzacțiilor este recomandat ca Utilizatorul/ Cumpărătorul să nu rămână logat pe Site-ul www.agrosez.com și să nu seteze opțiunea de logarea automată pe dispozitivele mobile.

     Deasemenea, nu este recomandată divulgarea parolei de acces în cont și se recomandă folosirea unei parole cât mai complexe care să asigure acesteia un grad mai puternic de securitate (de ex.: să conțină cel puțin opt caractere, incluzând litere mari, litere mici, cifre și caractere speciale).